ฝึกสติวัยรุ่นไทย ลดความรุนแรง

กรมสุขภาพจิต แนะฝึกสติวัยรุ่นไทยลดปัญหาความรุนแรง ชี้สัญญาณเตือนที่สังเกตได้ง่ายๆ ก่อนเกิดเหตุ “แววตา วาจา และสัมผัส” ที่แตกต่าง นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง ปัญหาความรุนแรงของเด็กและวัยรุ่นในปัจจุบันว่า โดยธรรมชาติของวัยนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ หาประสบการณ์ อยากลองสิ่งแปลกใหม่และทำในสิ่งที่ท้าทาย รู้สึกว่าตนเองแน่ เก่ง ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ไม่คำนึงถึงผลที่จะเกิดตามมาในอนาคต สาเหตุมาจากปัจจัยภายในและปัจจัยแวดล้อมนอกตัวเด็ก ปัจจัยภายใน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ฮอร์โมน จิตใจ และวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สำคัญ คือ เด็กไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง

Continue reading ฝึกสติวัยรุ่นไทย ลดความรุนแรง